Opptur Søndre Land i avslutningsfasen


Opptur Søndre Land er nå inne i den siste fasen – avslutningsfasen, som vil vare frem til julen 2016.
Det vil si at fokuset er på sluttføring, sluttrapportering og videreføring av omstillingsarbeidet. Opptur Søndre Land antar ikke nye prosjekter/tiltak o.l. i denne fasen.

Programleder Gunnhild Hagberg-Karlsen virker i en 50 %-stilling i Søndre Land kommune ut året, og utfører sluttarbeidet i samarbeid med Opptur Søndre Lands styre og kommuneorganisasjonen.

NB! Tilskuddordningen "Identitet og attraktivet" består til jul, eller så langt midlene rekker. Søknader vil behandles løpende og må være sendt oss innen 1. desember 2016. Mer info om tilskuddsordningen under "Finansiering og søknader".

Avslutningsfesten på Fladserudtomta


Fredag 1. juli 2016 hadde vi en strålende avslutningsfest på Fladsrudtomta!

Det var fint å kunne markere avslutning for Opptur Søndre Land på stedet som skal bli vår nye møteplass - etterhvert!
Alt som ble servert, deko osv. til festen var anskaffet i Søndre Land! Det ble latter, sang, klemmer, gode, flotte ord og et par rørte tårer også...


Tusen takk til alle som kom for å si takk og farvel, tusen takk for alle de gode ordene!


Omtale fra OAs nettavis:Vi går inn for landing...

Påske i Hov 2016


100 nye påskeegg ble pyntet med silkebånd på påskeverksted på UNGDOMSKLUBBEN SLUKET i år. Disse, i tillegg til alle de som ble hengt opp i trærne fjor, prydet Hov fra Sentrumsvegen og fv. 34 fra "City" til Statoil.


Nytt av i år var også tre små metallegg laget av Topro og dekorert av GRETTEGUTUA BARNEHAGE, som sto og skinte i påskesolen på nordsiden av helsehuset – du så dem hvis du kommer kjørende til Hov nordfra. Det store og de to små metalleggene som HOV BARNEHAGE og UNGDOMSKLUBBSTYRET dekorerte i fjor, var igjen på plass ved Europris - til glede for alle som kom sørfra.

En ny utfordring i år var tele i jorda. Men "gutta" fra Søndre Land kommunes avd. for TEKNISK DRIFT utviste både kreativitet og stå-på-vilje og fikk alle påskeeggene i metall sikkert montert til tross.

I tillegg til ovennevnte, varr årets påskepynting er et samarbeid mellom flere: HOV STASJON og Oppturs GODE HJELPERE hang opp tok ned påskeeggene i trærne.
HOV BLOMSTER har bido med silkebånd til kostpris, EUROPRIS med rabatt på påskeegg, pensler og sånn, MALIA med rabatt på maling, STENERUD AS med stige, CITY HOV AS med lagringsplass og KIRKEVERGEN med sløyfekonsept.


Forprosjekt Nettverksbygging

Søndre Land Næringshage - møteplass og ressurssenter


Ifb. "Forprosjekt nettverksbygging" har vi jobbet med å kartlegge og registrere bedriftene i Søndre Land. Så langt har vi fått 890 registrerte firmaer/foretak på bedriftslisten! (Hvorav vi har e-postadressen til ca. 100).


I disse dager har vi sendt ut brev til alle med informasjon om dette prosjektet og konktaktinformasjonsskjema som bees fylles ut og returneres til oss på enten
e-post: e-post@sondre-land.kommune.no,
eller post: Søndre Land Kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.
NB! Merk e-posten eller konvolutten "Kontaktinfo Næringslivet 2015",


Vi har begynt å få utsendte brev i retur pga. av manglende gateadresse (adressene vi har benyttet er de som er registrert på firmaene i Brønnøysundregisteret. Vi jobber med å ta kontakt med den enkelte for å få riktig gateadressene, men finner kanskje ikke frem til alle.

Dersom du har bedrift/foretak registrert i Søndre Land, og ikke har mottatt noe brev fra oss, kan du LASTE NED KONTAKTINFORMASJONSSKJEMA HER .


Utstillingsland


Fra åpningen under "Tid for Tømmer 2015" til 9. august 2015 kunne du se 5 utstillinger på "UtstillingsLAND" på City Hov:


    *Utstilling av Lafteteknikker ved Lands Museum.

    *Barnekunstutstilling "Mellom skogens stammer" ved barneskolene i  
      Søndre Land og kunstner Beate Juell.

    *Kunstutstilling: Lanskapskunst ved Falland II. 

    *Fotoutstilling av alle Søndre Lands Grendehus.

    *Utstilling: "Kunstland er deg!" Fra kunstland-workshopen for ungdom 2014.

UtstillingsLAND ble kuratert av Kulturavdelingen SLK. Åpent "UtstillingsLAND"  04.07-09.08.15 var et samarbeidsprosjekt mellom utstillerne, Eufrat restaurant, Romat, City Hov & Opptur Søndre Land.

"Tid for Tømmer 2015" - Dag 1


Bygdefestivalen i Søndre Land "Tid for Tømmer" pre-åpnet med verdens første "Tømmer-Seminanse" fredag 26. juni – et nytt konsept som ble prøvet ut: Ikke helt seminar, ikke helt konferanse... noe litt annerledes… Noe for alle sansene? Til inspirasjon, nytte og opplysning om skog, tømmer, treforedling og "det grønne skiftet" for både "folk" og fagfolk.
 
Klikk her for å se programmet


Fra Tømmer-Seminansen på Rådhuset bar det av sted med veteranbiler og veteranbuss til Øvre Fallsjordet, hvor det var offisiel åpning av "Tid for Tømmer 2015" ved ordføreren, avduking av vedskulpturen "Vedvirvel" av LINGE&STUB samt festivalorkester og mange ballonger.
  Klikk her for mer om vedskulpturen


Deretter gikk ferden tilbake – i veteranbilkortesje – til Hov sentrum og åpning av "UtstillingsLAND" på City Hov ved Rådmannen – og festivalorkester.


På kvelden var det debatt i Rådhusets kommunestyresal – "InnLANDet – det nye Stavanger?", som ble innledet med et foredrag om tilstanden i Søndre Lands skoger av skogbrukssjef Einar Struknæs.

Etter debatten var det balkongfest i rådhusets 2. etasje, som Lausgarda Grendelag var så generøse å besørge. Under balkongfesten var det musikalsk fremførelse av folkemusiker Trygve Ramnefjell.


 Klikk her for omtale av "Tømmer-Seminansen" i OA 27.06.15


Klikk her for omtale av åpningen av bygdefestivalen mv. i OA 27.06.15

Klikk her for omtale av åpningen på OA-nett 26.06.15

Klikk her for artikkel om "Tid for Tømmer" i OA 24.06.15

Spørreundersøkelse blant barn og ungdom i Søndre Land


I mai 2015 gjennomførte Opptur Søndre Land i samarbeid med Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor mange som har skateboard, sparkesykkel, bmx og/eller rulleskøyter.


Spørreundersøkelsen hadde potensielt 441 respondenter, og av disse svarte 315 (ca. 71,5 %).

Undersøkelsen ba de spurte krysse av for om de hadde sparkesykkel, bmx, skateboard og/eller rulleskøyter; hadde man ingen av delene, krysset man ikke av på noe.
Det ble spurt om hvilken klasse respondenten gikk i, men ikke spesielt om kjønn.

Man oppga navn og kontaktinformasjon dersom man ville være med i trekningen om et gavekort. Det var ikke nødvendig å fylle ut navn for å være med på undersøkelsen, man kunne være helt anonym.

Antydning om kjønnsfordeling under er basert på utfylte navn på de skjema som hadde det, og er unøyaktige på alle måter – men gir kanskje en viss pekepinn...


Undersøkelsen viste at blant totalt 315 barn/ungdom hadde:

- 169 stk sparkesykkel (≈ 91 gutter, 76 jenter)
- 40 stk BMX (≈29 gutter og 10 jenter)
- 146 stk skateboard (≈ 94 gutter, 50 jenter)
- 69 stk har rollerblades (≈ 33 gutter, 36 jenter)
- 75 stk hadde ingen av delene

- ca. 76 % av de som besvarte hadde en eller flere av delene, ca. 24 % hadde ingen av delene.


Tusen takk til rektorene, lærerne og elevene ved Fryal Skole og Søndre Land Ungdomskole for gjennomføringen og deltagelsen!I forbindelse med spørreundersøkelsen, ble trukket om et gavekort på kr. 500,- på Randfjord Handel. Trekningen ble foretatt tirs 2. juni kl. 15.00 av kommunalsjef for lokalsamfunn Pål Rønningen. Ordfører Terje Odden overrakte gavekortet til en veldig glad LEIF ÅGE FJELLHEIM, som ønsket seg skateboard.

Påsken 2015 i Søndre Lands Hov


                           
Sammen pyntet vi Søndre Lands Hov til påske!


TOPRO bidro med å lage 3 store påskeegg i metall (ca. 2,5 m og 1,25 m høye) og ga rabatt på dem. HOV BARNEHAGE malte de to "små" metalleggene. UNGDOMSKLUBBSTYRET malte det store metallegget. FORMANNSKAPET avgjorde hvor metalleggene skal stå. TEKNISK AVD. SLK monterte og demonterte dem, og har dem nå på lager til neste år. KIRKEVERGEN bidro med sløyfekonsept, og pyntet sammen med Ungdomsrådet og Ungdomsklubb-styret de 100 påskeeggene med silkebånd. UNGDOMSRÅDET og OPPTUR SØNDRE LAND hengte opp (og tok ned) de 100 eggene i trærne i Sentrumsvegen. HOV BLOMSTERbidro med anskaffelse av og rabatt på silkebåndene og blomsterpinnene. EUROPRIS bidro med rabatt på de 100 påskeeggene. MAXBO bidro med rabatt på maling og maleutstyr. CITY HOV bidrar med å lagre de 100 påskeeggene til neste påske, og bidro sammen med KIWI og STENERUD med stiger.


Det var 20 % svinn på eggene i trærne! Det var visstnok umulig å få tak i påske-egg rett før påsken, så kanskje det kan forklare noe av svinnet... :) For ordens skyld: påskeeggene som ble hengt i trærne ble spesialbestilt til prosjektet, og skal ikke ha gått utover påske-eggtilgjengeligheten...

                                      Dette skal bli en årlig begivenhet!


Søndre Land Næringshage


Opptur Søndre Land har i samarbeid med Landsbyen Næringshage (Dokka), Knut Skaugrud AS (eier av lokalene) startet opp "Søndre Land Næringshage".

Søndre Land Næringshage (SLN) er en avdeling av Landsbyen Næringshage, og derigjennom tilknyttet det nasjonale Næringshageprogrammet i regi av SIVA. Programmet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt verdiskapning.

SLN skal være et levende kontorfelleskap som fremmer vekstkraft og samarbeid, og som bidrar til økt verdiskapning, faglig utvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter. Bedriftene som holder til SLN skal i tillegg til "business" også bedrive utviklingsarbeid i egen bedrift og få rådgivning via "moderskipet" Landsbyen Næringshage. Herigjennom skal Søndre Lands næringsliv rustes til å bidra til økt regional verdiskapning.

Det er et mål å skape synergieffekt mellom bedriftene lokalisert i SLN, tilrettelegge for samarbeidsprosjekter og at SLN blir et knutepunkt/møteplass og ressurssenter for hele Søndre Lands næringsliv.

1. september var startdato for SLN-forprosjektet, som skal vare ett år. En del av dette er 'startpakken' til målbedrifter som tas opp i SLN - et unikt tilbud til småbedrifter og gründere i Søndre Land som inkluderer "gratis" møblert kontor, tilgang til møterom, kursrom og fellesarealer i ett år samt 48 rådgivingstimer.
 

Stedsutvikling Hov sentrum


15-25. nov. var det u
tstilling i Rådhusets foajee over planene vi sammen har jobbet frem for et mer oppholdsvennlig Hov sentrum.


Utstillingen illuderte Sentrumsvegen vår med modeller av benker og installasjoner i tømmer laget av fordypningsgruppen i design ved Søndre Land ungdomsskole under ledelse av Arne Walbye plassert ut fra landskapsarkitektenes forslag. Andre skisser og forslag av landskapsarkitekten ble også presentert.

Utstillingen var "interaktiv" og invitererte publikum til komme med innspill til utformingen av Søndre Lands Hov. Man kunne plassere og flytte rundt på modeller, lage egne varianter av modeller, stemme på hvilke lekeapparater og benkmodeller vi skal ha og på andre måter komme med innspill.

"Postkassen" ble fylt med innspill fra engasjerte borgere, og disse tas med videre!

Tusen takk for deltakelsen og engasjementet!

Opptur-prosjektet "Stedsutvikling Hov sentrum"


Stedsutviklingsprosjektet i regi av Opptur Søndre Land skal bidra til økt aktivitet og trivsel i Hov sentrum.

Prosjektet ble påbegynt våren 2013, og i
løpet av 2013 ble det holdt en rekke folkemøter hvor vi jobbet med "Hva trenger Hov sentrum?" Det ble også jobbet med reguleringsplanen som var oppe for revidering på noen av folkemøtene. Summert var mange engasjerte søndrelandinger med på å jobbe frem at vi ønsker det et mer oppholdsvennlig sentrum, en møteplass. Reguleringsplanen for Hov sentrum ble vedtatt juni 2014.


Stedutviklingsprosjektet i regi av Opptur Søndre Land ukrystalliserte seg videre i to delprosjekter:
1) Bygdesfestivalen "Tid for Tømmer", og
2) At en landskapsarkitekt har blitt engasjert til å komme med forslag til hvordan vi kan utforme en tiltaksplan for et mer oppholdsvennlig sentrum – benker, installasjoner som også kan fungere som sitteplasser mv.
På folkemøte torsdag 11. september ble landskapsarkitektens førsteutkast for tiltak i lagt frem på folkemøtefor de omkring 40 engasjerte søndrelandingene som hadde møtt opp.

Landskapsarkitekten har jobbet ut fra de føringer at alle benker, installsjoner mv. i hovedsak skal være laget av tømmer fra Søndre Land – som seg hør og bør en tømmerbygd som vår. I tillegg ga de aller fleste uttrykk for begeistring for de fargerike utmøblene som har stått rundt om i Sentrumsvegen siden bygdefestivalen "Tid for Tømmer", og de aller, aller fleste stemte for at vi tar med oss den muntre og fargerike videre, men begrenser oss til 3-4 sterke farger så det blir en gjennomført stil også.

Det ble stor oppslutning om å anlegge en lekeplass – eller en leken installasjon – på plassen mellom Stenerud og Hov Blomster, som Stenerudene så generøst har stilt til disposisjon for til dette formål. Landskapsarkitekten er nå i gang med å tegne ut installasjonen og lage et unikt design for oss, med utgangspunkt i "til-inspirasjon-bildene" (bilder til høyre). Det planlegges sitteplasser rundt denne plassen.


Godt plasserte og større oppslagstavler/informasjonstavler om hva som skjer i Søndre Land, til bruk for oss alle, er et klart behov. Landskapsarkitekten utformet et forslag om å lage store utendørs oppslagstavler i sotet furu (bilde under). Furu er myk nok til at vi kan bruke kartnåler til å feste med (testet), og soting er en tradisjonell gammel konserveringsteknikk. Det var enighet på folkemøte om at går for de lyseste fargene i sotefargepaletten (se bilde til venstre). Vi ønsker oss dessuten fargerik kanting på infotavlene (i de 3-4 utvalgte fargene).
Det er tenkt at oppslagstavlene skal være omtrent 4 meter lange og at to skal på City-veggen og en på Kiwi-veggen. Kanskje vi etter hvert ser at vi også vil ha noen mindre varianter på veggen på Apotekbygget hvor det allerede henges mye plakater?

Landskapsarkitekten hadde skisser til blomsterkasser som bl.a. er tenkt mellom gangområdet og parkeringsplassen foran City. Utformingen av blomsterkassene er inspirert av de gamle lafteteknikkene.

Sitteplasser ute er viktig for et mer oppholdsvennlig sentrum. Landskapsarkitekten hadde skisset tre hovedforslag til benktyper samt installasjoner som også kan fungere som sitteplasser i tømmer. Vi klarte ikke å bestemme oss for en av benktypene, og det ble spurt om det kunne være mulig å lage små modeller av de forskjellige typene. Det oppdraget har nå fordypningsgruppen i design ved Søndre Land ungdomsskole tatt på seg under ledelse av lærer Arne Wahlbye, og det blir utstilling i Rådhusets fojaé i november i år!


Den store parkeringsplassen foran "Hov transport og spedisjon" og Kiwi som vi bruker som torg under arrangementer som bygdefestivalen, foreslår landskapsarkitekten at lives opp med gategrafikk (eksempelbilde til venstre). Da kan parkeringsplassen brukes som akkurat det til hverdags, men også fungere som livat torg ved spesielle anledninger. Her har det kommet inn et flott forslag i etterkant om at grafikken komponeres av buemerkene fra alle gårdene i Søndre Land.

Landskapsarkitekten er nå dessuten i gang med å lage skisse for område fra Bjørgobygget til Europris. Som det fremgår av vedtatt reguleringsplan for Hov sentrum, planlegges det gang- og sykkelfelt langsmed her samt markert fotgjengerovergang i Hovlandsvegen.

Tilbakeblikk: "Tid for tømmer" 2014


Søndre Lands bygdefestival "Tid for Tømmer" gikk av stabelen fredag 13. juni og det ble feiret 3 dager til ende.

Festlighetene åpnet med brask og bram og presentasjon av vedskulpturen på jordet i Øvre fall på fredagen. Derfra var det veteranbilparade til neste utstillingsåpning på Randsfjord handel. Bokbretteutstillingen, som barneskolene i Søndre Land laget sammen med kunstneren Ingrunn Myrland, ble åpnet av Rådmannen.

På Randsfjord handel var det satt opp en midlertidig "Made in Søndre Land" boutique med lokalt tilvirket keramikk, kunsthåndverk, gaveartikler og mye mer. Fredagskvelden munnet ut i en minimusikkfestival i Borggården for ungdommen og en guidet historisk vandring for de voksne.

Lørdag 14. juni var sentrum fylt til langt på kveld.  Det var bl.a. stort marked og borgerfrokost med underholdning, flere happeninger på Star Wars-utstillingen, hesteridning, trampoline, legobyggekonkurranse, andre konkurranser og quiz, skiskyting, lokalt og internasjonalt mattorg og Hele Vestsida.

Tømmerinnslagene var mange, varierte og fantastiske. Spesielt utmerket Hele Vestsida og Treninga.no i så måte. Det ble danset til musikk i Sentrumsvegen av flere, deriblant Ungdomsklubbens street dance, Fairytales og Seniordansen. Til og med Star Wars 501th legion Nordic Garrison fra det ytre rom kom og beæret den festivalstemte Sentrumsvegen med en parade. Tradisjonen tro ble dagen i Sentrumsvegen avsluttet med trekningen i Søndre Land Handelsstands årlige lotteri.

Lørdagskvelden i Borggården bød på moteoppvisning, flotte dansenumre og musikk med flere lokale artister, deriblant trioen Mattis Myrland, Haldor Røine og Andreas Halmrast. Det var også budsjetthøvlings- og flisespikkingskonkurranse mellom politikerne og administrasjonen og "Ildsjelprisen" ble lansert.

Lørdagskvelden ble avsluttet med festfyrverkeri i Kråkvika!

Søndag var Randsfjordag som begynte med gudstjeneste med kirkekoret og dåp  i Kråkvika. Deretter var det piknik, og så var det Fjordflyt. Ingrid Olava og Ellen Andrea Wangs Pixel holdt konserten på ferga Rand i strålende sommervær.


Kontakt-oss

Programleder
Gunnhild Hagberg-Karlsen
468 42 703
Gunnhild.Hagberg-Karlsen@sondre-land.kommune.no

 icon-mail